Aktivní porod - Porod v pohybu

Náš koncept cvičení je inspirován knihou Aktivní porod od Janet Balaskas. Nejsme však lektorky aktivního porodu přímo od Janet Balaskas. Jsme lektorky těhotenské jógy a mentorovaná dula.

Náš celý koncept víkendového semináře je založen na našich zkušenostech a znalostech lektorek těhotenské jógy. Je odpovědí na nejčastější otázky našich klientek na to, jak se vlastně pohybovat, aby se lépe připravily na porod. Jak se pohybovat a vertikalizovat při samotném průběhu porodu a tak aktivně pomoci porodnímu procesu.

A co je tedy koncept aktivního porodu? Aktivní porod je přístup k porodu, který klade důraz na aktivní účast ženy během celého porodního procesu. Tento koncept se zaměřuje na fyzickou aktivitu, svobodu pohybu, různé polohy během porodu a využívání gravitace k podpoře přirozeného průběhu porodu. Aktivní porod podporuje myšlenku, že žena by měla být v centru porodního zážitku, s možností rozhodovat se o svém těle a o tom, jakým způsobem chce porodit, s respektem k jejímu přirozenému instinktu a potřebám.

Představte si porod ne jako něco, čemu se musíte podrobit, ale jako cestu, na které jste aktivní účastnicí, tvořící a formující zážitek podle svých představ a potřeb.

Aktivní porod vychází z přesvědčení, že žena je stvořena k porodu, že její tělo ví, co má dělat, a že když jí poskytneme prostor a svobodu, dokáže porodit přirozeně a bez starostí. Tento přístup klade důraz na pohyb, naslouchání vlastnímu tělu a hledání pozic, které jsou nejen pohodlné, ale také efektivní pro průběh porodu. Je to o objevování síly ve své vlastní tělesnosti, o důvěře v sebe samu a svou schopnost přivést dítě na svět.

Navíc aktivní porod není jen o fyzickém pohybu. Je to také o emoční podpoře, o pocitu bezpečí a lásky, který vytváří prostředí, ve kterém se žena cítí podporována a rozuměna. Partner, dula nebo porodní asistentka – každý, kdo je přítomen, hraje klíčovou roli v poskytování této podpory, což umožňuje matce cítit se silnou a schopnou.

Klíčové principy aktivního porodu

 
Svoboda pohybu
 Je skvělé, když může žena během porodu měnit polohy a hledat pozice, ve kterých se cítí pohodlně. To může zahrnovat chůzi, houpání, tanec nebo použití porodních pomůcek, jako jsou porodní míče a žíněnky.
 
Důraz na dýchání
 Správné dechové techniky jsou považovány za klíčové pro uvolnění těla a zvládání bolesti. Aktivní porod podporuje používání různých forem dýchání k uklidnění mysli a zvýšení hladiny kyslíku pro matku i dítě.
 
Vzdělávání a příprava
 Aktivní porod zdůrazňuje důležitost předporodního vzdělávání a přípravy. To zahrnuje povědomí o různých aspektech porodu, včetně možných intervencí a způsobů, jak je přirozeně zvládnout.
 
Podpora
 Důraz se klade na přítomnost podpůrného partnera, porodní asistentky nebo duly, kteří poskytují emoční podporu, fyzickou úlevu a povzbuzení během porodu.
 
Naslouchání svému tělu
 Důležitý je i význam poslechu signálů vlastního těla a instinktivní reakce na porodní proces. Žena je povzbuzována, aby naslouchala svému tělu a reagovala podle svých potřeb.